Commissies & functies

Organen

BC Olympia ’56 bestaat naast het bestuur uit verschillende commissies. Verder zijn er diverse leden die een specifieke taak vervullen binnen de vereniging. Hieronder wordt kort omschreven wat de taken van deze commissies en leden zijn. Verder zijn nog vele vrijwilligers die zich elk jaar weer bereid tonen uiteenlopende taken uitvoeren.

Wie zijn de commissieleden?

Wil je weten wie op dit moment welke functie vervult of wil je contact opnemen? Kijk dan op de contact pagina.

Organogram BC Olympia 56 Tegelen

Commissies

Activiteitencommissie

De AC heeft als taak om voor alle leden niet-badminton gerelateerde activiteiten te organiseren. Alle activiteiten worden in het begin van het jaar opgenomen in een jaarplanning.

Kampcommissie

De kampcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse jeugdkamp.

Technische Commissie

De technische commissie (TC) draagt zorg voor alle technische zaken binnen de vereniging omtrent trainingen, toernooien, competitie etc. voor de jeugd en- selectiespelers.

Gülickcommissie

De Gülickcommissie organiseert het jaarlijkse Junior Master Gülicktoernooi, een internationaal talententoernooi voor jeugdspelers in de cat. U11, U13, U15 en U17.

Trainers

Hoofdtrainer

De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de training en coaching van de selectiegroep van BC Olympia ’56.

Groepstrainers

De groepstrainers zijn verantwoordelijk voor training en coaching van de verschillende (jeugd)groepen van BC Olympia ’56.

Assistent-trainers

Onze assistent-trainers trainen en begeleiden spelers van de verschillende (jeugd)groepen van onze vereniging en ondersteunen de groepstrainers.

Afdelingen

Contactpersonen / Coördinatoren

Jeugd, Recreanten, Sport overdag, Selectie

De coördinatoren / contactpersonen van de Jeugd, Recreanten, Sport Overdag en de Selectie zijn het eerste aanspreekpunt voor leden en potentiële leden met betrekking tot hun afdeling.

Functies

Competitieleider / CCP

De competitieleider is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot het spelen van competitie en ook eerste aanspreekpunt voor de bond en andere verenigingen.

Clubkleding manager

De clubkleding manager is verantwoordelijk voor het bestellen en beheren van de clubkleding.

Toernooimanagers

De toernooimanagers van de jeugd en de selectie stellen de toernooikalenders op en dragen zorg voor een heldere inschrijfprocedure van leden voor toernooien.

Kantinebeheer

Het beheer van de kantine valt onder de verantwoordelijk van Stichting Sportcentrum Gülick.

Social media manager

De social media manager is verantwoordelijk voor het beheren van alle social media kanalen van onze vereniging.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is de persoon binnen onze vereniging met wie men discreet vertrouwelijke zaken kan bespreken en aankaarten, zoals persoonlijke problemen of ongewenste omgangsvormen.

Share this post