AVG

Hoe voldoet BC Olympia ’56 aan de AVG?

Door middel van het doorlopen van de AVG-tool van Stichting AVG voor Verenigingen, aangeboden door NOC*NSF, heeft BC Olympia ’56 zich op de hoogte gesteld van alle verplichtingen inzake de AVG en voldoet aan de eisen die hierin gesteld worden.
In onderstaande verklaring staan de doorlopen stappen met bijbehorende toelichtingen en verplichtingen.
AVG-verklaring v2018-12-12 222749

Wat betekent dit voor jou als lid

Het belangrijkste doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens. Dat betekent dat wij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en deze op beveiligde plekken opgeslagen zijn.
De AVG betekent ook dat je verschillende rechten hebt inzake jouw persoonsgegevens. De belangrijkste rechten zijn:

  • Recht op inzage. Dat is het recht van leden om de persoonsgegevens die wij als vereniging van hen verwerken in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij als vereniging van de leden verwerken te wijzigen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

Share this post